поиск услуг по запросу "Hüquqi xidmətlər" в городе Bakı

0
Hüquqi xidmətlər

birja.com 100 Bakı

Daha çox məlumat İlkin sənədlərin hazırlanması Əmək haqqının hesablanması Əmək haqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması DSMF üçün hesabatların hazırlanması və göndərilməsi Verginin hesablanması, bəyannamərin göndərilməsi(aylıq, rüblük, illik) Xəstəlik vərəqəsinin, Sosial, Əmək məzuniyyətinin hesabblanması, BTP proqramında Vergi hesabatlarin hazırlanması və göndərilməsi, Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması Məşğulluq mərkəzi üçün hesabatların hazırlanmasi (aylıq, rüblük,illik) Kassa və Bank əməliyyatları (Kassa mədaxil və məxaric orderin yazılması, bank çıxarışların hazırlanması,ödəniş tapşırığın yazılması) VHF yazılması E-Qaimə yazılması ƏDV ilə hesablaşmalar, Qaimə fakturaları, ödənış tapşırıqların yazılması Asan imzayla bağlı müvafiq işlərin görülməsi Rəsmi sənədlərin hazırlanması (Təsisçi qərarı, Etibarnamə) Kadr uçotunun təşkili Texniki Təhlükəsizlik sənədlərin hazırlanması Sığorta əməliyyatların icrası Maaş kartların hazırlanması və sifarişi Ştat cədvəlin hazırlanması Tabel cədvəlin hazırlanması Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilərlə əmək müqavilələrinin imzalanması və xitam verilməsi İşçilərin işə qəbul olunması və işdən azad edilməsi barədə əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İşçilərin vəzifəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı zəruri sənədlərin hazırlanması və əmrlərin rəsmiləşdirilməsi Məzuniyyət, səyahət və s. ilə bağlı əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İstirahət, qeyri-iş və bayram günlərində görülmüş işlərlə bağlı müvafiq əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İşçilərin sosial sığortası və onların sosial sığorta kartları ilə təmin edilməsi İşçilərin əmək kitabçaları ilə təmin edilməsi İşçinin ay ərzində iş saatlarını əks etdirən cədvəlin hazırlanması Qeyd. Göstərilən xidmətlərin dəqiq və tam vaxtında həyata keçirilməsinə zəmanət verilir. Ödəmə razılaşma yolu iləmuhasib xidmeti, muhasibat ucotu, kenarda muhasibat ishcisi, ayliq muhasibat hesablari,buxaltr , buxalter xidmeti, buxalteriya, buxaltr ishchisi, kiçik və orta sahibkarlara (fiziki və hüquqi şəxslərə) mühasibat xidməti təklif edirilir.Xidmətlərə aşağıdakılar daxildir: Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti;Rüblük və illik hesabatların müvafiq orqanlara (Vergilər,Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi."Sıfır" hesabatlarının verilməsi.Mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar.Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması. Əmək və icarə müqavilələrnin qeydiyyata alınması İlkin sənədlərin hazırlanması Əmək haqqının hesablanması Əmək haqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması DSMF üçün hesabatların hazırlanması və göndərilməsi Verginin hesablanması, bəyannamərin göndərilməsi(aylıq, rüblük, illik) Xəstəlik vərəqəsinin, Sosial, Əmək məzuniyyətinin hesabblanması, BTP proqramında Vergi hesabatlarin hazırlanması və göndərilməsi, Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması Məşğulluq mərkəzi üçün hesabatların hazırlanmasi (aylıq, rüblük,illik) Kassa və Bank əməliyyatları (Kassa mədaxil və məxaric orderin yazılması, bank çıxarışların hazırlanması,ödəniş tapşırığın yazılması) VHF yazılması E-Qaimə yazılması ƏDV ilə hesablaşmalar, Qaimə fakturaları, ödənış tapşırıqların yazılması Asan imzayla bağlı müvafiq işlərin görülməsi Rəsmi sənədlərin hazırlanması (Təsisçi qərarı, Etibarnamə) Kadr uçotunun təşkili Texniki Təhlükəsizlik sənədlərin hazırlanması Sığorta əməliyyatların icrası Maaş kartların hazırlanması və sifarişi Ştat cədvəlin hazırlanması Tabel cədvəlin hazırlanması Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilərlə əmək müqavilələrinin imzalanması və xitam verilməsi İşçilərin işə qəbul olunması və işdən azad edilməsi barədə əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İşçilərin vəzifəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı zəruri sənədlərin hazırlanması və əmrlərin rəsmiləşdirilməsi Məzuniyyət, səyahət və s. ilə bağlı əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İstirahət, qeyri-iş və bayram günlərində görülmüş işlərlə bağlı müvafiq əmrlərin rəsmiləşdirilməsi İşçilərin sosial sığortası və onların sosial sığorta kartları ilə təmin edilməsi İşçilərin əmək kitabçaları ilə təmin edilməsi İşçinin ay ərzində iş saatlarını əks etdirən cədvəlin hazırlanmasıFərdi olaraq sərbəst şəkildə mühasibat işi ilə məşğul oluruq. İstənilən böyük və ya kiçik şirkətin mühasibat işini aparaırıq. Xidmətə daxildir:Əməliyyatların ucotunun aparılması; Kassa əməliyyatlarının aparılması; Vergi bəyannamələrinn"BTP" proqramında və internet vasitəsilə hazırlanması və təqdim edilməsi; Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin tələbləri, onlayn hesabatların hazırlanması və internet vasitəsilə təqdim olunması; Statistika hesabatlarının internet vasitəsilə hazırlanması və təqdim edilməsi; Məşğulluq idarəsinə hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi; Əmək müqavilələrinin və s. xidməti müqavilələrin yazılması, bağlanması qaydaları; Bank əməliyyatlarının aparılması;Əmək haqqının hesablanılması, uçotunun aparılması;Məzuniyyətlərin və son haqq-hasabların hesablanması; Hesab fakturaların, Qaimə fakturaların, E-VHF-ların yazılma qaydaları və s. İş həcmindən asılı olaraq qiymətlə razılaşırıq. İlkin uçot sənədlərinin toplanması Mühasibat uçotunun qurulması Uçotun bərpası Uçotun avtomatlaşdırılması Mühasibatlıq məsləhətləri Verginin optimallaşdırılması İşçilərin əmək haqlarının hesablanması İşçilərə məzuniyyətin hesablanması və verilməsi Haqq-hesab cədvəllərinin hazırlanması Əməkhaqqı və əmək kitabçalarının uçotu jurnalının hazırlanması və s. Hesabatların hazırlanması və müvafiq dövlət orqanlarına göndərilməsi Vergi bəyannamələrinin “BTP” proqramında hazırlanması və onlayn göndərilməsi DSMF B1-B3, statistika, məşğulluq hesabatlarının, aylıq, rüblük və illik hazırlanması, onlayn göndərilməsi Şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa olunması Bank hesablarının açılması Bank sənədlərinin hazırlanması və ödəniş tapşırıqlarının hazırlanması Elektron Vergi Hesab Fakturaların (VHF) hazırlanması və göndərilməsi Elektron hökumət portalında əməliyyatların aparılması Kadrlar üzrə sənədlərin hazırlanması İşçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanması, xitamı və əmək kitabçalarının açılması Vəzifə təlimatlarının hazırlanması (ştat cədvəli üzrə) İşə qəbul və işdən çıxma ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması Məzuniyyət ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanmasə Bizimlə əməkdaşlıq etməklə əlavə əmək haqqı və digər xərclərdən azad olun, yüksək keyfiyyətli xidmət alın. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə aşağıdaki xidmətləri göstəririk. Şirkətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün sənədlərin hazırlanması Kassanın aylıq “Z” hesabatının çıxartmaq İşçilərin “ASAN İMZA” ilə dövlət portalında qeydiyyata alınması İşçilərin “məcburi sığorta”lanması təşkil etmək Şirkətin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpa olunması Bank hesabların açılması Şirkətlərin bağlanmas Şirkət üçün əlavə xərclərin azadılması ilə bağlı təkliflər Kadrlar üzrə sənədlərin hazırlanması İşçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanması və əmək kitabçalarının açılması İşçilərin əmək haqlarının hesablanmasım Vəzifə təlimatlarının hazırlanması İşə qəbul və işdən çıxma ərizələrinin hazırlanmasıİşə qəbul və işdən çıxma əmrlərinin hazırlanması İşçilərə məzuniyyətin hesablanması və verilməsi Məzuniyyət ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması Əmək haqqı və əmək kitabçalarının uçotu jurnalının hazırlanmas Və digər kadr sənədlərinin hazırlanması Vergilər Nazirliyinə təqdim olunacaq hesabatlar aşağıdakılardır: Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi hesabatı (Rüblük) Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) bəyannaməsi hesabatı (Aylıq) İcarə haqqına görə ödəmə mənbəyindən tutulan vergi (ÖMV) bəyannaməsi hesabatı (Rüblük) Mənfəət vergisi bəyannaməsi hesabatı (İllik) Gəlir vergisinin bəyannaməsi hesabatı (İllik) Muzdlu işə əlaqədar ödənmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi hesabatı (İllik) Əmlak vergisinin bəyannaməsi hesabatı (İllik) DSMF-a təqdim olunacaq hesabatlar aşağıdakılardır: B1 hesabat forması (Rüblük) B3 hesabat forması (İllik) Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunacaq hesbatlar aşağıdakılardır: 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) (Aylıq) 1- İstehsal (ticarıt və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında)-(Aylıq-Rüblük) 1С 7.7 8.1 8.2 mühasibat proqramları üzrə anbar,istehsalat,hazır məhsul ,alış,satış, kassa, bank,əmək haqqı,əsas vəsait və aylıq balans çıxarılması üçün lazım olan digər əməliyyatları yerinə yetirilməsi. Mühasibat uçotunun aparılması Kadr uçotunun aparılması Bütün növ hesabatların verilməsi Audit Konsultasiyalar Bütün növ hesabatların xidmətləri Şirkət qeydiyyatı Mühasibat autsorsinq-i (fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti). Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi. "Sıfır" hesabatlarının verilməsi. Mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar. Mühasibat haqq-hesabının bərpası. Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyasının keçirilməsi. Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası. Vergi qoyma üzrə məsləhət. Vergi planlaşdırılması (mühasibat ekspertizasının keçirilməsi, vergi qoymanın optimallaşdırılmasının həlli haqqında məsləhət). Vergi yoxlamalarının keçirilməsi vaxtı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlamasının aktlarına etirazların hazırlanması . Şirkətin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi. Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması.

04.07|00:35

0
Hüquqi xidmətlər

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar !!! Hüquq Bürosu sizlərə üzün müddətdirki hüquqi xidmətlər göstərir. Hal-hazırdada aşağıda sadalanan hüquqi xidmətləri göstərə bilər. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrinin,vəsatətlərin, ərizələrinin , etirazların, apellyasiya şikayətlərinin, kassasiya şikayətlərinin, əlavə kassasiya .şikayətlərinin ,konstitusiya məhkəməsinə .şikayətlərinin yazılması. Məhkəmələrdə hüquqlarınız təmsil edilməsi. Müqavilələrinin yazılması , şirkətlərinin yaradılması ,ləğvi və sair işlər Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının qarşısında hüquqlarınızın təmsil edilməsi. Respublikanın müxtəlif bölgələrində tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsi , Bütün növ sənədləşmə işlərinin aparılması. Mənzillərin ,evlərin ,obyektlərin müxtəlif növlü qeyri -yaşayış sahələrinin satılmasında,alınmasında kirayə və icarəyə verilməsində hüquqi müşayətini ( nəzarətini) həyata keçidilməsi. Və digər xidmət növləri göstərilir.

17.08|12:37

0
Hüquqi xidmətlər

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Hüquqi xidmətlər Mülki iş üzrə 1. Bank mübahisələrin həlli 2. Boşanma və alimentin tutulması tələbinə dair. 3. Əmlak bölqüsü 4.Vərəsəlik mübahisələrin həlli 5.Borcun qaytarlılması 6. Mülkiyyət hüququnun tanıması 7.İddia ərizələrin, müqavilələrin və digər sənədlərin tərtibi

09.06|12:31

0
Bütün növ hüquqi xidmətlər

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar !!! Hüquq Bürosu sizlərə üzün müddətdirki hüquqi xidmətlər göstərir. Hal-hazırdada aşağıda sadalanan hüquqi xidmətləri göstərə bilər. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrinin,vəsatətlərin, ərizələriN, etirazların, apellyasiya şikayətlərinin, kassasiya şikayətlərinin, əlavə kassasiya .şikayətlərinin ,konstitusiya məhkəməsinə .şikayətlərin yazılması. Məhkəmələrdə hüquqlarınız təmsil edilməsi. Müqavilələrinin yazılması , şirkətlərinin yaradılması ,ləğvi və sair işlər Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının qarşısında hüquqlarınızın təmsil edilməsi. Respublikanın müxtəlif bölgələrində tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsi , Bütün növ sənədləşmə işlərinin aparılması. Mənzillərin ,evlərin ,obyektlərin müxtəlif növlü qeyri -yaşayış sahələrinin satılmasında,alınmasında kirayə və icarəyə verilməsində hüquqi müşayətini ( nəzarətini) həyata keçidilməsi. Və digər xidmət növləri göstərilir.

01.07|12:34

0
Bütün növ hüquqi xidmətlər

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar !!! Hüquq Bürosu sizlərə üzün müddət hüquqi xidmətlər göstərir. Hal-hazırdada aşağıda sadalanan hüquqi xidmətləri göstərə bilər. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrinin,vəsatətlərin, ərizələri, etirazları, apellyasiya şikayətlərin, kassasiya şikayətlərin, əlavə kassasiya .şikayətlərinin ,konstitusiya məhkəməsinə .şikayətlərin yazılması. Məhkəmələrdə hüquqlarınız təmsil edilməsi. Müqavilələrinin, şirkətlərinin yaradılması ,ləğvi və sair işlər Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının qarşısında hüquqlarınızı təmsil edilməsi. Respublikasının müxtəlif bölgələrində tapşırıqlarınızı yerinə yetirilməsi , Bütün növ sənədləşmə işlərinin aparılması. Mənzillərin ,evlərin ,obyektlərin müxtəlif növlü qeyri -yaşayış sahələrinin satılmasında,alınmasında kirayə və icarəyə verilməsində hüquqi müşayətini ( nəzarətini) həyata keçidilməsi. Və digər xidmət növləri göstərilir.

15.06|12:31

0
Hüquq bürosu bütün növ hüquqi xidmətlər...

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Hörmətli xanımlar və cənablar. Uzun müddət tərəfimizdən fəaliyyət göstərilir. Hazırda sizlərə aşağdakı sahələrdə köməkçi ola bilərik. Hüquq bürosu tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlər 1. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrini, apellyasiya şikayətlərini, kassasiya şikayətlərini , konstitusiya məhkəməsinə şikayətlər , iddia ərizəsinə etiraz , izahat ,mülahizələr, vəsatətlər ,ərizələr yazılaması. 1. 2 prezidentə, mehriban xanıma , milli məclisin deputatlarına , icra hakimiyyətin başçısına ,polisə ,prokurorluğa , banditizmə və terorizmə qarşı orqanlarına və sair dövlət nümayəndələrinə müraciət məktubun yazılması. 1. 3 müqavilələrin tərtibi , hüquqi şəxsin yaradılması və ləğv edilməsi 1. 4.. Sosial yardım, və sair məsələrdə köməklik edə bilirik. 2. Bundan başqa əl yazmalar xidməti. 2. 1. Kompyutorda mətinlərin yığılması 2. 2. Diplom ,referat ,kurs ,azad yazıların və sair müxtəlif xarakterli yazıları yazılması. 2. 3. Printerdə çap xidməti 2. 4. Və sair. Yuxarda qeyd olunanlarla yanaşı ev alqı satqı və kirayə verilib, götürülməsi xidməti. 1. Mülkiyyətinizdə olan daşınmaz əmlakı satılması ,kirayə ,icarə verilməsində qısa müddətə köməklik göstərilir. 2. Alqı satqı zamanı hüquqi yardım təmin olunur. 3. Kirayə mənzili ,fərdi evin axtarılıb tapılmasında köməklik göstərilir. 4. Mənzillərin,fədrdi yaşayış evlərin hazırki bazar qiymətləri barədə arayışın verilməsi. Və sair xidmətl

24.05|00:32

0
Hüquqi xidmət

birja.com 10 Bakı

Daha çox məlumat butun nov iddia ərizələrin yazilmasi 10manat. Ərizələrin yazilmasi 10manat. Apellyasiya şikayəti 15 manat. Kassasiya şikayəti 30 manat. əhv ərizəsi 10manat. Vəsatət 10 manat. İcra qərarindan şikayət 10manat. Pulsuz məsləhət və sairə işlər ucuz qiymətlər əsasinda.

01.07|12:34

0
Hüquqi xidmət

birja.com 10 Bakı

Daha çox məlumat Huquqşunas İlham huquq sahəsində vətəndaşlara ucuz və munasib qiymətə huquqi xidmətlər gostərir. 1)butun nov iddia ərizələrin yazilmasi 10manat. 2)butun nov ərizələrin yazilmasi 10manat. 3)Vitse-prezidentə muraciətin yazilmasi 5manat. 4)Əhv ərizəsi 5manat. 5)Vəsatətin yazilmasi 10manat. 6)Apellyasiya şikayətin yazilmasi 15 manat. 7)kassasiya şikayətin yazilmasi 30 manat. 8)Boşanma ilə bagli iddia ərizəsi 10 manat. 9)İcra qərarindan şikayətin yazilmasi 10 manat. 10)pulsuz məsləhət və sairə başqa işlər.

06.08|12:36

0
Hüquq Bürosu tərəfindən bütün növ hüquqi...

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar !!! Hüquq Bürosu sizlərə üzün müddətdirki hüquqi xidmətlər göstərir. Hal-hazırdada aşağıda sadalanan hüquqi xidmətləri göstərə bilər. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrinin,vəsatətlərin, ərizələrinin , etirazların, apellyasiya şikayətlərinin, kassasiya şikayətlərinin, əlavə kassasiya .şikayətlərinin ,konstitusiya məhkəməsinə .şikayətlərinin yazılması. Məhkəmələrdə hüquqlarınız təmsil edilməsi. Müqavilələrinin yazılması , şirkətlərinin yaradılması ,ləğvi və sair işlər Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının qarşısında hüquqlarınızın təmsil edilməsi. Respublikanın müxtəlif bölgələrində tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsi , Bütün növ sənədləşmə işlərinin aparılması. Mənzillərin ,evlərin ,obyektlərin müxtəlif növlü qeyri -yaşayış sahələrinin satılmasında,alınmasında kirayə və icarəyə verilməsində hüquqi müşayətini ( nəzarətini) həyata keçidilməsi. Və digər xidmət növləri göstərilir.

05.07|12:36

0
Hüquq Bürosu tərəfindən bütün növ hüquqi...

birja.com Bakı

Daha çox məlumat Əziz və hörmətli xanımlar və cənablar !!! Hüquq Bürosu sizlərə üzün müddətdirki hüquqi xidmətlər göstərir. Hal-hazırdada aşağıda sadalanan hüquqi xidmətləri göstərə bilər. Məhkəmələr üçün iddia ərizələrinin,vəsatətlərin, ərizələrinin , etirazların, apellyasiya şikayətlərinin, kassasiya şikayətlərinin, əlavə kassasiya .şikayətlərinin ,konstitusiya məhkəməsinə .şikayətlərinin yazılması. Məhkəmələrdə hüquqlarınız təmsil edilməsi. Müqavilələrinin yazılması , şirkətlərinin yaradılması ,ləğvi və sair işlər Dövlət və qeyri dövlət orqanlarının qarşısında hüquqlarınızın təmsil edilməsi. Respublikanın müxtəlif bölgələrində tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsi , Bütün növ sənədləşmə işlərinin aparılması. Mənzillərin ,evlərin ,obyektlərin müxtəlif növlü qeyri -yaşayış sahələrinin satılmasında,alınmasında kirayə və icarəyə verilməsində hüquqi müşayətini ( nəzarətini) həyata keçidilməsi. Və digər xidmət növləri göstərilir.

19.07|12:36